Contact Us

Telephone  : 023 626 2951
Fax             : 023 626 2420


Physical Address
14A Reitz Street
Robertson
6705

 

Postal Address
P.O. Box 591
Robertson
South Africa
6705 

 

Directions
S33`48.433 E019`52.886


 

 

 

 

 

Vetdirectory-logo-to-companies---for-hyperlink-213x100

 

 

 

Robertson Animal Clinic Western Cape

 

Robertson Animal Clinic was established in 1985. The practice skilfully cares for companion animals.

Robertson Dierekliniek is in 1985 gevestig en hierdie praktyk bied bedrewe sorg vir dierevriendjies.

Robertson veterinary consulting room

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Our facilities, in combination with experience, dedication, technology and continuous education enables Robertson Animal Clinic to provide a full range of services and veterinary care for your pets. Robertson Animal Clinic is an accredited veterinary clinic with the South African Veterinary Council.

 

 

 

Ons geriewe, tesame met ervaring, toewyding, tegnologie en voortdurende onderrig stel Robertson Dierekliniek in staat om u troeteldiere ‘n volledige reeks dienste en veeartsenykundige versorging te verskaf.   Robertson Dierekliniek is ‘n veeartseny-kliniek wat by die Suid-Afrikaanse Veterinêre Raad geakkrediteer is.

 

 The clinic is fully computerised, with modern equipment assisting in the diagnosis and treatment of animal ailments. Our vet attends continuing education programs and are accredited for this. The pharmaceutical and food companies ensure the staff are educated and kept up to date with the latest developments in these areas and so giving you the benefit of this knowledge.

 

 

Die kliniek is ten volle gerekenariseerd en het moderne toerusting wat help met die diagnose en behandeling van dieresiektes.   Ons veearts woon gedurig opvoedkundige programme by en word hiervoor geakkrediteer.   Die farmaseutiese en voedselmaatskappye maak seker dat die personeel opgelei is en op hoogte van die jongste ontwikkelings op hierdie gebiede gehou word.   Sodoende baat u by hierdie inligting.

 

Business Hours

 

CONSULTING HOURS: Please note that no appointment needed during these times.
Monday – Friday : 09H00 – 10H00
                             16H00 – 17H00
Saturdays:            10H00 – 11H00

 

After Hours, Sundays & Public Holidays:

By appointment only

 

Appointment Based Consulting:
We make appointments between the scheduled consulting hours in order to reduce waiting times in our clinic. This service is provided for your convenience so please call our receptionist to make an appointment.

 

Business / Trading Hours:
Weekdays: 08H00 – 17H00
Saturdays: 10H00 -11H00

E-mail: 

robertsondierekliniek@telkomsa.net 

robertsonvet@telkomsa.net